Про журнал

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЖУРНАЛ

Всеукраїнський збірник наукових праць “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини” (ГБДММ) - це міжнародний науковий журнал в якому публікуються дослідження провідних вчених та науково-технічних фахівців в галузі машинобудування.

Журнал є рецензованим виданням із відкритим доступом в Інтернеті.

ВИХІДНІ ДАНІ ЖУРНАЛУ

 • ISSN(print): 2312-6590
 • ISSN(online): 2709-6149

До 2014 року збірник “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини” видавався із ISSN 0130-1276.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 15433-4005 Р від 09.07.2009.

Головний редактор - Володимир Рашківський, кандидат технічних наук, доцент.

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Основні галузі науки, які розглядається в журналі:

 • Механічна інженерія;
 • Автоматизація та приладобудування;
 • Інформаційна технології

ТИП СТАТЕЙ

Журнал підтримує наступні типи статей:

 • Оригінальне дослідження;
 • Оглядава стаття;
 • Системний аналіз/звіт;
 • Короткий звіт;
 • Інформація.

РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ:

 • Моделювання робочих процесів машин;
 • Гірничі та піднімально-транспортні машини;
 • Будівельні машини і технологічне обладнання;
 • Землерийні, дорожні та меліоративні машини;
 • Автоматизація і інформаційні технології.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИПУСКУ

2 випуски на рік

ГРАФІК ПУБЛІКАЦІЇ

 • Час перевірки (Середня кількість тижнів, необхідних для того, щоб стаття пройшла процес редакційної рецензії для цього журналу, включаючи стандартні та робочі відхилення): 4-7 тижнів;
 • Час публікації (Середня кількість тижнів, необхідних для того, щоб досягти моменту прийняття рукопису до першої появи статті в Інтернеті (з DOI)): 4-5 тижнів.

ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ

Журнал на вимагає плату за подання рукопису та його редагування. Автори компенсують редакції 20 євро за друк статті обсягом 8 стр. (вступає в дію з 2020 року).

ФІНАНСУВАННЯ

Колектив наукового персоналу кафедри будівельних машин фінансує випуск журналу за власні кошти.

СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ

Журнал застосовує систему автоматичної перевірки матеріалів наукових робіт Plagiarism Checker