Про журнал

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЖУРНАЛ

Всеукраїнський збірник наукових праць “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини” (ГБДММ) - це міжнародний науковий журнал в якому публікуються дослідження провідних вчених та науково-технічних фахівців в галузі машинобудування.

Журнал є рецензованим виданням із відкритим доступом в Інтернеті.

ВИХІДНІ ДАНІ ЖУРНАЛУ

  • ISSN(print): 2312-6590
  • ISSN(online): 2709-6149

До 2014 року збірник “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини” видавався із ISSN 0130-1276.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 15433-4005 Р від 09.07.2009.

Головний редактор - Михайло Сукач, доктор технічних наук, професор.

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Основні галузі науки, які розглядається в журналі:

  • Механічна інженерія;
  • Автоматизація та приладобудування;
  • Інформаційна технології

РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ:

  • Моделювання робочих процесів машин;
  • Гірничі та піднімально-транспортні машини;
  • Будівельні машини і технологічне обладнання;
  • Землерийні, дорожні та меліоративні машини;
  • Автоматизація і інформаційні технології.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИПУСКУ

2 випуски на рік

ОПЛАТА ПУБЛІКАЦІЇ

Журнал на вимагає плату за подання рукопису та його редагування. Автори компенсують редакції 20 євро за друк статті обсягом 8 стр. (вступає в дію з 2020 року).

ФІНАНСУВАННЯ

Колектив наукового персоналу кафедри будівельних машин фінансує випуск журналу за власні кошти.