Редакційний штат

Головний редактор

 • Рашківський Володимир Павлович, кандидат технічних наук, доцент (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).

Заступник головного редактора

 • Дєдов Олег Павлович, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).

Редакційна колегія

 • Абрашкевич Юрій Давидович, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна)/
 • Вольченко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна).
 • Гончаренко Дмитро Федотович, доктор технічних наук, професор (Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна).
 • Гришин Володимир Олександрович, доктор технічних наук, професор (Одеська державна академія будівництва і архітектури, Україна).
 • Заміховський Леонід Михайлович, доктор технічних наук, професор (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна).
 • Кравець Святослав Володимировоич, доктор технічних наук, професор (Національний університет водного господарства та природокористування, Україна).
 • Кузьмінець Микола Петрович, доктор технічних наук, професор (Національний транспортний університет, Україна).
 • Ловейкін Вячеслав Сергійович, доктор технічних наук, професор (Національний університет біоресурсів і природокориставання України, Україна).
 • Мазуренко Леонід Іванович, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).
 • Мусійко Володимир Данилович, доктор технічних наук, професор (Національний транспортний університет, Україна).
 • Назаренко Іван Іванович, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).
 • Науменко Юрій Васильович, доктор технічних наук, професор (Національний університет водного господарства та природокористування, Україна).
 • Сукач Михайло Кузьмич, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).
 • Ребезнюк Ігор Тарасович, доктор технічних наук, професор (Національний лісотехнічний університет України, Україна).
 • Рогатинський Роман Михайлович, доктор технічних наук, професор (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна).
 • Почка Костянтин Іванович, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).
 • Супонев Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор (Харківський національний автомобіле-дорожній університет, Україна).
 • Шатов Сергій Васильович, доктор технічних наук, професор (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Україна).
 • Франчук Всеволод Петрович, доктор технічних наук, професор (Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", Україна).
  • ORCID: 0000-0003-0808-6606
  • Scopus Author ID: 56258586100
  • h-index: 3
 • Яковенко Валерій Борисович, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).

Міжнародна рада

 • Goran Bryntse, ass. prof. (SERO, Borlange, Sweden);
  • ORCID: link
  • Scopus Author ID: link
  • h-index: -
 • Stanislaw Fic, prof., dr hab (Lublin University of Technology, Poland);
  • ORCID: -
  • Scopus Author ID: 56556917200
  • h-index: 7
 • Jerzy Grudzinski, dr hab (University of Life Sciences in Lublin, Poland);
 • Mashkov Viktor, Dr. Tech. Sc., Associate Professor, University J. Evangelista Purkyne in Usti-nad-Labem (Czech Republic).

Менеджер з інформаційного забезпечення

 • Міщук Дмитро Олександрович, кандидат технічних наук, доцент (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).