Редакційний штат

Головний редактор

 • Михайло Сукач, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).

Заступник головного редактора

 • Костянтин Почка, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).

Редакційна колегія

 • Юрій Абрашкевич, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна);
 • Іван Назаренко, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна);
 • Леонід Пелевін, кандидат технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна);
 • Леонід Мазуренко, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна);
 • Валерій Яковенко, доктор технічних наук, професор (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна);
 • Юрій Науменко, доктор технічних наук, професор (Національний університет водного господарства та природокористування, Україна);
 • Олександр Вольченко, доктор технічних наук, професор (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна);
 • Дмитро Гончаренко, доктор технічних наук, професор (Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна);
 • Ігор Ребезнюк, доктор технічних наук, професор (Національний лісотехнічний університет України, Україна);
 • Володимир Гришин, доктор технічних наук, професор (Одеська державна академія будівництва і архітектури, Україна);
 • Роман Рогатинський, доктор технічних наук, професор (Тернопільський національний технічний університет, Україна);
 • Леонід Заміховський, доктор технічних наук, професор (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна);
 • Володимир Сівко,доктор технічних наук, професор (Національний транспортний університет, Україна);
 • Святослав Кравець, доктор технічних наук, професор (Національний університет водного господарства та природокористування, Україна);
 • Всеволод Франчук, доктор технічних наук, професор (Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", Україна);
 • В’ячеслав Ловейкін, доктор технічних наук, професор (Національний університет біоресурсів і природокориставання України, Україна);
 • Леонід Хмара, доктор технічних наук, професор (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Україна);
 • Володимир Лебедєв, доктор технічних наук, професор (Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона, Україна);
 • Олександр Маслов, доктор технічних наук, професор (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Україна);
 • Володимир Надутий, доктор технічних наук, професор (Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, Україна).

Міжнародна рада

 • Goran Bryntse, ass. prof. (SERO, Borlange, Sweden);
 • Stanislav Fic, prof., dr hab (Lublin University of Technology, Poland);
 • Jerzy Grudzinski, dr hab (University of Life Sciences in Lublin, Poland);
 • Eugeniusz Krasowski, prof., dr hab (Polish Academy of Science in Lublin, (Poland).

Менеджер з інформаційного забезпечення

 • Дмитро Міщук, кандидат технічних наук, доцент (Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна).