Конфлікт інтересів

Політика конфліктів інтересів

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях без письмової згоди Автора.

Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

Рецензенти не повинні брати участь в розгляді рукописів в разі наявності конфлікту інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-яким з Авторів, компаніями або іншими організаціями, пов'язаними з представленої роботою.

Розкриття та конфлікт інтересів

Привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої переваги. Редактор та будь-який член редакційної колегії повинні звільнитися від обов'язків розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів в результаті спільних, конкурентних або інших зв'язків або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній / установ, що мають відношення до рукописів.

Редактор може вимагати від усіх вкладників розкривати відповідні конкуруючі інтереси. У разі виявлення конкуруючих інтересів після публікації виправлення повинні бути опубліковані. Відмова або вираження занепокоєння можуть бути опубліковані, якщо це необхідно.

Якщо є підозра, що рецензент привласнив ідеї або дані автора:

Алгоритм дій базується на схемі COPE «What to do if you suspect a reviewer has appropriated an author's idea or data»

1. Цей випадок може бути розглянуто лише при наданні документальних свідчень від автора та / або інших джерел, наприклад публікація, анотація, звіт про зустріч, копія слайдів, заявка на грант. І після вивчення доказів (або звернення для цього до фахівця з відповідною кваліфікацією) та винесення рішення про те, чи є твердження автора та / або інших джерел обґрунтованими.

2. Якщо звинувачення було доведено, буде поданий запит на розслідування до рецензента та установи, співробітником якої він є.

3. Буде також перевірено наявність зв'язків між обвинуваченим та зазначеним рецензентом, наприклад той же відділ, особисті відносини чи інші конфлікти інтересів.

4. Якщо вина рецензента буде доведена, він буде назавжди вилучений з бази даних видавництва.

5. Якщо запозичена ідея або дані були опубліковані в іншому джерелі, буде поданий запит до відповідних джерел публікації з проханням прийняти політику відкликання опублікованого матеріалу.

Якщо є підозри етичних проблем з поданим рукописом:

Алгоритм дій заснований на схемі COPE «What to do if you suspect an ethical problem»

1. Така підозра може виникнути, якщо, наприклад, відсутнє етичне схвалення / заклопотаність щодо згоди пацієнта або захисту / занепокоєння щодо експериментів на тваринах тощо.

2. Буде подано запит автору-кореспонденту на надання відповідних деталей (наприклад, свідоцтво етичного комітету чи копії документів про інформовану згоду).

3. Якщо відповідні документи не будуть надані:

– рукопис буде відхилений і не буде опублікований у журналі;

– справу буде передано на розслідування в установу, співробітником (ами) якого є автор (и).

Розгляд скарг:

У разі надходження до редакції скарг, проводиться перевірка їх обґрунтованості. Якщо скаргу аргументовано, вона розглядається редакцією відповідно до рекомендацій COPE. Скарга приймається до розгляду редакцією, якщо вона подана офіційно та не має наклепницького характеру. Якщо скарга має риси наклепницького характеру або не обґрунтована належним чином, редакція подає запит на надання фактів та аргументів для підтвердження обґрунтованості скарги. У випадку, якщо такі факти та аргументи не надаються, або вони не містять підтверджень, достатніх для визнання скарги обґрунтованою, скарга не розглядається.

Редакція журналу реалізує всі процедури, що мають на меті забезпечення, гарантування та дотримання всіх етичних норм та принципів академічної доброчесності.

 

З усіх питань стосовно порушення етики публікації, маніпуляції даними або плагіату звернутися виключно за адресою gbdmm@ukr.net (Редакція журалу GBDMM).