Політика видання щодо реклами

Реклама, що розміщується на сторінках журналу, повинна бути прямо або опосередковано пов'язана з тематикою журналу, тобто містити інформацію про продукцію, технології, послуги у сферах, пов'язаних з тематикою журналу.

Реклама не інтегрована з основним контентом та публікується на окремих сторінках/вкладках.