Історія

Науково-технічний збірник "Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини" було засновано в 1965 році Київським національним університетом будівництва і архітектури.

Початкова назва збірника була «Горные, строительные и дорожные машины. Межведомственный республиканский научно-технический сборник». Збірник випускався в УРСР видавництвом «Техніка», а першим головним редактором збірника став ректор Київського інженерно-будівельного інституту, доктор технічних наук, професор Вєтров Юрій Олександрович, який і виступив ініціатором створення наукового видання. Юрій Олександрович вважав, що розвиток будь-якої галузі науки не можливе без висвітлення та оприлюднення результатів наукових досліджень і саме наукове видання повинно стати відкритим майданчиком для обговорення і критики таких досліджень.

В 1978 році видавництво «Техніка» надало журналу міжнародний ідентифікатор наукового видання ISSN: 0130-1276. Починаючи з випусків 26 та 27 журнал «Горные, строительные и дорожные машины» використовує саме цей номер ISSN. В 1985 році виходить останній випуск №38 журнала з назвою «Горные, строительные и дорожные машины». Починаючи з №39 (1986 рік) журнал отримує назву «Горные, строительные, дорожные и мелиоративные машины».
В 1993 році, вже після оголошення незалежності України, було переоформлено журнал відповідно до вимог українського законодавства, внаслідок чого було змінено назву, а саме зроблено переклад на українську мову. Збірник отримав назву  «Горні, будівельні, дорожні та меліоративні машини» – випуск №48 1994 рік, проте в перекладі назви було не якіско виконано переклад терміну «Горные», який в даному контексте будет «Гірничі», тому лише в 1995 році починаючи з випуску №49 журнал отримав назву «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини», а головним редактором журналу призначено авторитетного науковця, доктора наук і професора Баладінського Вадима Леонідовича.

В 2009 році журнал отримав державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 15433-4005 Р від 09.07.2009 р.
Головним редактором журналу на сьогодні є Сукач Михайло Кузьмич -  член Академії інженерних наук, Академії будівництва України та Польської Академії Наук, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.
Журнал випускається за підтримки вітчизняних вчених та науково-технічних фахівців у галузі машинобудування. Випускається 2 рази на рік. Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

В 2014 році було перереєстовано ISSN журналу згідно до вимог наукометричних баз SCOPUS та Web of Sience. Відповідно останнім номером журналу із ISSN: 0130-1276 став №82 (2013 рік), а починаючи з №83 журнал “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини” використовує новий номер ISSN: 2312-6590.

В 2020 році збірник отримав міжнародний електронній індентифікатов ISSN(online) 2709-6149, що згідно міжнародних норм дозволяє випуск електронного видання статей не залежно від випуску друкованих версій.

До 2020 року видання використовувало положення авторських прав Creative Commons CC BY-NC 4.0.

З 2021 року видання використовує положення авторських прав Creative Commons CC BY 4.0  для журналів відкритого доступу.

Історичне значення для науки і техніки

Науково-технічний збірник "Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини" відіграв важливу роль в створенні та становленні наукових українських шкіл за напрямами низькоенергоємного динамічного руйнування робочих середовищ, динаміка вібраційних високоефективних машин, оптимізація режимів роботи підіймально-транспортних машин.
За часів Української РСР редколегія наукового видання активно співпрацювала з Китайською народною республікою та Респу́блікою Коре́я, де вже сьогодні активно і успішно застосовують набуті знання.
Починаючи з 90-х років, вектор співпраці  наукової спільноти збірника "Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини" було змінено в сторону заходу. Саме під час візитів редактора журналу Баладінського Вадима Леонідовича до США було започатковано співпрацю з українською діаспорою Америки та американськими вузами і вченими. Завдячуючи саме виданням збірника були започатковані наукові американські школи з розрахунку швидкісного динамічного руйнування зв’язних робочих середовищ.