Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини

Інформація про журнал

Всеукраїнський збірник наукових праць “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини” (ГБДММ) - це міжнародний науковий журнал в якому публікуються дослідження провідних вчених та науково-технічних фахівців в галузі машинобудування.

Журнал є рецензованим виданням із відкритим доступом в Інтернеті.

Мета журналу

Метою журналу є представлення та популяризація останніх розробок та досягнень наукових досліджень в Україні для світової спільноти, зокрема, щоб сприяти академічному обміну між Україною та іноземними вченими, інженерами і дослідниками.

Заохочуються оригінальні, інноваційні та нові матеріали, що дають уявлення про використання аналітичного і чисельного моделювання поведінки роботи конструкцій машин і механізмів, взаємодії робочих органів будівельних машин із різними робочими середовищами, впровадження автоматизованих рішень в машинобудуванні, а також результати експериментальних досліджень.

Журнал забезпечує:

  • відкритий доступ;
  • вільне використання матеріалів досліджень із збереженням авторських прав;
  • експертну оцінку публікацій;
  • просування досліджень у світі.

Зображення домашньої сторінки журналу

До складу редакторської колегії журналу входять провідні висококваліфіковані фахівці України: науковці з Києва, Дніпропетровська, Львова, Кременчука, Рівного, Тернополя, Івано-франківська, Сімферополя та міжнародні науковці з Росії, Польщі та Швеції.

Наукове видання входить до переліку фахових видань МОН України (в 2017 році перереєстровано) та індексується в міжнародних наукометричних базах відкритого доступу: Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, EBSCO, Global Impact Factor, Ingenta cinnect, geoBase, SiS, Si, Ei.

Головний редактор: Михайло Сукач, д.т.н., проф.

Редактори за проблематикою: моделювання робочих процесів машин: Володимир Сівко, д.т.н., проф.; гірничі та піднімально-транспортні машини: Вячеслав Ловейкін, д.т.н., проф.; будівельні машини і технологічне обладнання: Іван Назаренко, д.т.н., проф., землерийні, дорожні та меліоративні машини: Михайло Сукач, д.т.н., проф.,; автоматизація і інформаційні технології: Леонід Мазуренко, д.т.н., проф.

Експертно-редакційна рада:
Микола Кузьмінець, д.т.н., проф. (Київ, Україна, заступник головного редактора); Юрій Абрашкевич, д.т.н., проф. (Київ, Україна); Гюран Брюнтсе, ass. prof. (Стокгольм, Швеція); Анджей Куш, prof., dr hab. (Люблін, Польща); Сергій Бушуєв, д.т.н., проф. (Київ, Україна); Олександр Маслов, д.т.н., проф. (Кременчук, Україна); Олександр Вольченко, д.т.н., проф.(Івано-Франківськ, Україна); Ілля Ніколенко, д.т.н., проф. (Сімферополь, Україна); Єжи Грудзиньски, dr hab. (Люблін, Польща); Леонід Пелевін, к.т.н., проф. (Київ, Україна); Леонід Заміховський, д.т.н., проф. (Івано-Франківськ, Україна); Роман Рогатинський, д.т.н., проф. (Тернопіль, Україна); Ігор Ребезнюк, д.т.н., проф. (Львів, Україна); Всеволод Франчук, д.т.н., проф. (Дніпропетровськ, Україна); Володимир Ковбаса, д.т.н., проф. (Київ, Україна); Леонід Хмара, д.т.н., проф. (Дніпропетровськ, Україна); Святослав Кравець, д.т.н., проф. (Рівне, Україна); Валерій Яковенко, д.т.н., проф. (Київ, Україна); Євгеніуш Красовський, prof., dr hab. (Люблін, Польща); Євгеній Кудрявцев, д.т.н., проф. (Москва, Росія); Анатолій Фомін, к.т.н., проф. (Київ, Україна, відповідальний секретар).

Комп’ютерне верстання: Михайло Діктерук, к.т.н., доцент.
Інформаційне забезпечення:
Дмитро Міщук, к.т.н., доцент.

ISSN(print): 2312-6590

ISSN(online): 2709-6149

До 2014 року збірник “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини” видавався із ISSN 0130-1276.

Вихідні дані журналу

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 15433-4005 Р від 09.07.2009 р.

Кількість бібліографічних посилань

Посилання станом на 2018 р. Усі З 2013 року
Бібліографічні посилання 295 160
h-індекс 6 5
i10-індекс 2 1

№ 95 (2020)

Зміст

Моделювання робочих процесів

Оценка точности инженерных расчетов пластинчатых рессор PDF
Mykhailo Sukach 5-13

Гірничі та піднімально-транспортні машини

Возможности использования библиотеки проектирования нейронных сетей TensorFlow для кинематического исследования манипулятора PDF
Andriy Boychenko, Dmitry Mishchuk 14-24
Тенденції збільшення прохідності та безпеки машин (на прикладі бронеавтомобілів армії США) PDF
Mykhailo Sukach, Anatoly Kravchuk 25-40

Будівельні машини і технологічне обладнання

Дослідження форм власних коливань листів касетних установок для формування залізобетонних виробів PDF
Volodymyr Sivko, Valeriy Yakovenko, Yevhen Mishchuk 41-46

Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Експериментальні дослідження заглиблення зуба розпушника при різних швидкостях переміщення базової машини PDF
Leonid Pelevin, Ievgenii Gorbatyuk, Mykola Prystajlo, Bogdan Melnichenko 47-53
Проблема стійкості короткобазових колісних навантажувачів при виконанні транспортних операцій та шляхи її вирішення PDF
Alexander Yefymenko, Zaur Musaiev 54-59

Автоматизація і інформаційні технології

Методи та аналіз причин пошкодження системи діагностики технічного стану будівель та споруд PDF
Оlexander Terentyev, Andriy Biloshchytskyi, Ievgenii Gorbatyuk, Volodymer Voliyanuk, Dmytro Mischuk 60-69