Етика рецензування

Рецензування наукових статей іншими дослідниками відіграє величезну роль у забезпеченні об'єктивності досліджень та достовірному інформуванні про них. Етичні принципи COPE (Committee on Publication Ethics) для рецензентів формують базові принципи та стандарти, яких повинні дотримуватись усі рецензенти у процесі рецензування.

Рецензенти повинні:

 • Погоджуватися на рецензування тільки тих рукописів, для оцінки яких вони мають достатні знання, і які вони можуть своєчасно рецензувати.
 • Поважати конфіденційність рецензії та не розкривати жодних деталей рукопису чи рецензії під час або після рецензування нікому за винятком тих осіб, кому це дозволено журналом.
 • Не використовувати інформацію, отриману під час рецензування, для власної вигоди чи вигоди інших осіб чи організацій, або заподіяння шкоди іншим особам або дискредитування інших осіб.
 • Заявляти про всі можливі конфлікти інтересів і звертатися за порадою в журнал, якщо вони не впевнені, чи конфлікт інтересів, що є, чи ні.
 • Не дозволяти, щоб утримання їх рецензії впливало походження рукопису, національність, релігійна приналежність, політичні чи інші погляди її авторів, чи комерційні міркування.
 • Писати рецензію об'єктивно та конструктивно, утримуючись від ворожих чи підбурювальних заяв, а також від наклепницьких чи принизливих коментарів.
 • Надавати журналам точну та правдиву інформацію про свої особисті та професійні знання та досвід.
 • Усвідомлювати, що спроби видати себе за іншу людину під час рецензування є серйозним порушенням відповідної поведінки.
 • Рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором або співавтором якого він має особисті або професійні зв'язки, і якщо такі стосунки можуть вплинути на судження про рукопис.
 • Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 • Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження по недостатньому цитуванню власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.