Процес рецензування

Стаття, що подається до публікації, проходить попередню перевірку на відповідність профілю журналу, оригінальності тексту та вимог до оформлення. Матеріали, що не відповідають цим умовам, відхиляються із зазначенням причин відмови у прийомі.

Статті, які задовольняють цим умовам, спрямовуються на подвійне «сліпе» рецензування членам редакційної колегії журналу, які мають найближчу до статті наукову спеціалізацію. Редакція має право залучати зовнішніх рецензентів, які є визнаними фахівцями з тематики матеріалів, що рецензуються. Рецензентом не може бути автор або співавтори статті, що рецензується, а також співробітники підрозділів організацій, в яких вони працюють.

Рецензент, що призначається, повинен повідомляти про всі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на його думку про статтю; він може і повинен відмовитися від рецензування конкретної статті, якщо вважає це виправданим з погляду наукової етики.

Рецензент оцінює рукопис та виносить рекомендацію відповідно до затвердженої інструкції. Якщо рецензент рекомендує відхилити або прийняти статтю після доопрацювання, то рецензії мають бути зазначені причини такого рішення.

Редакція видання надсилає авторам поданих матеріалів копії рецензій або мотивовану відмову, а також зобов'язується надсилати копії рецензій до Міністерства освіти і науки України під час вступу до редакції видання відповідного запиту. Рецензування проводиться конфіденційно. Рецензія доступна автору статті в особистому кабінеті без підпису та вказівки прізвища, посади, місця роботи рецензента.