Процес рецензування

Стаття, що подається до публікації, проходить попередню перевірку на відповідність профілю журналу, оригінальності тексту та вимог до оформлення. Матеріали, що не відповідають цим умовам, відхиляються із зазначенням причин відмови у прийомі.

Статті, які задовольняють цим умовам, спрямовуються на подвійне «сліпе» рецензування.  Члени редакційної колегії журналу, які мають найближчу до статті наукову спеціалізацію та відповідають за обрану тематику, отримують матеріали статті, виконують перевірку на плагіат та залучають для рецензування двох зовнішніх незалежних експертів, які є визнаними фахівцями з обраної тематики матеріалів статті, що рецензуються і не пов'язані ні з редакцією журналу ні з автором / авторами статті.

Рецензентом не може бути ні автор або ні співавтори статті, що рецензується, а також співробітники підрозділів організацій, в яких вони працюють.

Рецензент, що призначається, повинен повідомляти про всі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на його думку про статтю. Він може і повинен відмовитися від рецензування конкретної статті, якщо вважає це виправданим з погляду наукової етики.

Рецензент оцінює рукопис та виносить рекомендацію відповідно до затвердженої інструкції. Якщо рецензент рекомендує відхилити або прийняти статтю після доопрацювання, то в рецензії мають бути зазначені причини такого рішення.

Редакція видання надсилає авторам поданих матеріалів копії рецензій з конфіденційністю рецензента або мотивовану відмову, а також зобов'язується надсилати копії рецензій, не розкриваючи при цьому конфіденційних даних рецензентів, до Міністерства освіти і науки України під час надання до редакції видання відповідного запиту.

Рецензування проводиться конфіденційно зі збережненням всіх даних рецензента. Рецензія може бути доступна автору статті в особистому кабінеті без підпису та вказівки прізвища, посади, місця роботи рецензента за вимогою автора.

Максимальний термін рецензування статті може становити 1 місяць