Архіви

 • № 100 (2022)

  Шановні автори та читачі ! Перед вами ювілейний 100-й номер Всеукраїнського збірника наукових праць «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини». Майже 60 років редакція наполегливо працювала, висвітлюючи результати досліджень науковців і фахівців з розробки нової будівельної техніки, створення механізмів та робочого обладнання сучасних машин, підтримуючи винахідників і здобувачів, оприлюднюючи інноваційні технології машинобудівної галузі.

  Віддаймо належне засновнику збірника у 1965 році, колишньому ректору Київського інженерно-будівельного інституту, д.т.н., проф. Ю. Вєтрову, який очолював його до 1983 року. Традиції видання підтримував далі завідувач кафедри будівельних машин, д.т.н., проф. В. Баладінський разом із потужною редколегією. У різні часи до неї входили провідні українські вчені: доктори професори Г. Родіонов, О. Фіделєв, В. Царицин, В. Іносов, В. Владимиров, О. Маєвський, В. Руднєв, А. Холодов, Л. Хмара, С. Кравець, протягом 20 років редагував часопис доцент В. Власов. До кінця 90-х було видано 50 номерів збірника, опубліковано понад 1000 наукових статей, висвітлено безліч конструкторських і технологічних розробок, наукових ідей кандидатських та докторських дисертацій.

  Починаючи з 1996 року, до видавничої справи долучився д.т.н., проф. М. Сукач, спочатку як заступник головного редактора, а потім очоливши редакцію. Відтоді збільшилась інтенсивність публікацій, збірник став виходити двічі на рік, комп’ютеризація дала змогу швидше і якісніше опрацьовувати матеріали. Редакційний склад поповнився молодими й амбітними фахівцями, які докладали зусиль для покращення змісту і своєчасного виходу видання: А. Фомін, В. Ловейкін, І. Русан, Г. Боковня, Т. Дембицька, М. Діктерук, Д. Міщук. До співпраці залучені іноземні науковці Stanislaw Fic (Politechnika Lubelska, Poland), Jerzy Grudzinski (Universitet Pryrodniczy, Poland), Victor Mashkov (University J. Evangelista Purkune in Usti-nad-Laben, Czech Republic), з’явились автори з інших країн.

  Наразі видання має два міжнародних ідентифікатора ISSN (print) 2312-6590, ISSN (online) 2709-6149 та цифровий код DOI:10.32347/gbdmm. Розроблено й підтримується персональний сайт https://gbdmm.knuba.edu.ua, запроваджено подвійне сліпе рецензування статей, поліпшились їхні наукометричні показники. Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) за спеціальностями 131 – прикладна механіка, 133 – галузеве машинобудування. Він розповсюджується за ліцензією Creative Commons CC BY 4.0 з вільним доступом, індексується в 17 міжнародних базах, заявлений до Scopus і Web of Science.

  Отже, вітаємо з ювілеєм! Хай наступні випуски збірника «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини» сприятимуть передовому досвіду, впровадженню інноваційної техніки і технологій. Бажаємо всім мати насолоду й задоволення від публікацій у нашому виданні !

  Головний редактор, Михайло Сукач