Етика авторів

Редакція журналу очікує від авторів дотримання таких міжнародних стандартів, розроблених Комітетом з публікаційної етики — Committee on Publication Ethics (COPE):

 • Дослідження, що публікується, має бути проведене відповідно до етичних та юридичних норм.
 • За запитом редактора автори повинні надати свідоцтво про те, що дослідження, описане в роботі, отримало необхідні дозволи та проводилося етично (наприклад, копії схвалень, ліцензій, форми згоди учасників).
 • Дослідники не повинні публікувати або поширювати особисті дані людини, що ідентифікуються, зібрані в ході дослідження без його явної згоди (або згоди її представників).
 • Результати роботи мають бути викладені ясно, чесно, без фальсифікацій та підтасовування даних. Дослідники повинні прагнути описувати свої методи та представляти відкриття ясно та однозначно. Публікації повинні надавати достатню інформацію для того, щоб інші дослідники могли повторити проведені експерименти.
 • Дослідники повинні ретельно перевіряти свої публікації на всіх стадіях, щоб гарантувати, що всі їхні методи та результати викладені точно. Автори повинні ретельно перевіряти всі розрахунки, подання даних, формувану ними документацію та докази.
 • Дослідники повинні дотримуватись вимог про те, що запропонована робота містить оригінальний матеріал, не є плагіатом і не була раніше опублікована ніде жодною мовою. Робота не може бути спрямована одночасно на кілька видань.
 • Дослідження, що публікується, має бути якісно і ретельно виконано.
 • Автори несуть колективну відповідальність за свою роботу та зміст публікації. Повинні дотримуватися застосовних конвенцій та законодавства щодо авторських прав. Матеріали, захищені авторським правом (наприклад, таблиці, цифри або великі цитати), можуть відтворюватися лише з дозволу їхніх власників.
 • Необхідно вказувати авторство даних, тексту, малюнків та ідей, які автор отримав з інших джерел, і вони не повинні представлятися як такі, що належать автору публікації. Прямі цитати з робіт інших дослідників повинні виділятися лапками та забезпечуватися відповідним посиланням.
 • Авторство дослідницької роботи має точно відображати внесок окремих людей у її виконання та опис. Дослідники повинні гарантувати, що тільки ті особи, які відповідають критеріям авторства (тобто внесли значний внесок у роботу), вважаються авторам, і що дослідники, що заслуговують авторства, не будуть виключені зі списку авторів.
 • Дослідницькі центри та навчальні заклади повинні гарантувати, що їхня система призначення на посади та оцінки ефективності дослідницької діяльності не створюють стимулів для неприйнятної практики, такої як дублюючі публікації, гостьове та подарункове авторство.
 • Звіти про дослідження мають бути повними. У них не повинна опускатися інформація про незрозумілі факти, суперечливі дані, та дані, що суперечать теоріям або гіпотезам авторів або спонсорів дослідження.
 • Автори не повинні копіювати з інших публікацій посилання на роботи, з якими вони не ознайомилися.
 • Нові результати мають бути представлені в контексті попередніх досліджень. Роботи інших вчених повинні бути належним чином відображені. У публікації слід посилатися на попередні попередні роботи як інших дослідників, так і самого автора, і робити це правильно і точно. У всіх можливих випадках має бути зазначене посилання на першоджерело. Цитати та посилання на інші роботи повинні бути точними та акуратно оформленими.
 • Автори повинні відповідати на запитання рецензента професійно та в найкоротші терміни.
 • Слід розкривати джерела фінансування та пов'язані з ними можливі конфлікти.