Запозичення і плагіат

Плагіат - це копіювання або спроба невірно визначити оригінальність авторства, ідеї, тексут або результатів роботи. Плагіат явно має місце, коли великі шматки тексту були вирізані і вставлені без відповідної та однозначної атрибуції. Такі рукописи не будуть розглядатися для публікації в журналі. «Переробка тексту» (рерайт) або повторне використання частин тексту з попередніх публікацій автора є формою самоплагіату.

Редакційна колегія журналу при розгляді матеріалів статті проводить перевірку матеріалу за допомогою системи Plagiarism Checker. У разі виявлення численних запозичень редакція діє відповідно до правил COPE.

Якщо рукопис було представлено також до розгляду для публікації в іншому видання, автори зобов'язані повідомити про це при подачі рукопису.

Рукопис можна прийняти до розгляду для публікації лише за умови унікальності щонайменше 80 %.

Запобігання маніпуляцій

Під маніпуляціями редакція розуміє такі ймовірні події: спроба використати в рукописі фальсифіковані дані або плагіат, спроба підмінити результати незалежної експертизи рукопису або створити умови, що перешкоджають незалежній оцінці рукопису рецензентами. У випадках, якщо виникли підозри в таких діях або сумніви щодо результатів експертизи, редакція керується такими принципами:

– рукопис приймається до розгляду від автора-кореспондента;

– при виборі рецензента оцінюється відповідність його наукової компетенції тематиці рукопису, що підтверджується, зокрема, наявністю відповідних публікацій;

– перевіряється наявність фактів, які можуть свідчити про спробу маніпулювання результатами рецензування. Ця процедура здійснюється відповідно до рекомендацій COPE «How to spot potential manipulation of the peer review process».

У разі виявлення фактів спроби маніпуляцій на етапі рецензування, редакція керується у виборі своїх дій рекомендаціями COPE «What to do if you suspect peer review manipulation».

 

З усіх питань стосовно порушення етики публікації, маніпуляції даними або плагіату звернутися виключно за адресою gbdmm@ukr.net (Редакція журалу GBDMM).