СУЧАСНІ ФРИКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Автор(и)

  • Олександр Добровольський Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine
  • Валерій Косенко Університет “Україна", Ukraine

Ключові слова:

зносостійкі, фрикційні матеріали, зносостійкість, тертя та зношування

Анотація

Наведені характеристики сучасних фрикційних матеріалів, які були отримані, досліджені і останнім часом застосовуються для виготовлення деталей, що працюють в умовах фрикційного тертя та зношування.

Біографії авторів

Олександр Добровольський, Київський національний університет будівництва і архітектури

к.т.н., доц.

Валерій Косенко, Університет “Україна"

к.т.н., проф.

Посилання

Kostetsky B.I. 1970. Treniye, smaska і iznos v mashinah, Kyiv, Teknika. Publ., 395.

Kosenко V.A, Kusthevska N.V., Dobrovolsky О.G., Malishev V.V. 2016. Sutshasni aspekti tribologii v transportnih zasobah. Pidrut-shnik. Kyiv, Univtrsitet “Ukraina” Publ., 356.

Zakalov O.V., Zakalov I. O. 2012. Osnovi tertya i znoshuvannya v mashinah. Navtshalniy posibnik. Ternopol, TNTU Paulya Publ., 356. – (in Ukrainian).

Hebda M., Tchitchinadze А.В. 1992. Dovidnik po tribotechnike, Vol.3, Moscow, 285.

Norottam P. Bansel. 2005. Handbook of cceremic composites. Kluver Academe Publishers, 554.

Garschin A.P., Nilov A.S. 2013. Analiz sovremennih friktsionnih materialov dlya tormoznih kolodok v visokonagrugenih avtomobilnih sistemah tormogeniya. N. zurnal Poroshkovaya metalurgiya: Indgeneriya poverchnosti, noviye poroshkovie kompozitsionnie materiali. Svarka, Minsk: Belaruskaya navuka, 60-71. – (in Russian).

Bartenev G.M., Lavrentyev V.V. Treniye i iznos polimerov, L. Chimiya, 240. – (in Rus.).

Hrenov O.V., Dmmitrovitsh A.A., Leschok A.V. 2011. Metalokeramitsheskie friktsionniye materiali. Utshebno-metoditsheskoe Posobiye. Мinsk, BNTU, 42. – (in Russian).

Rogov V.A., Solovyov V.V., Kopilov V.V. 2008. Noviye materiali v maschinоstroenii: Utchebnoye posobiye, Moscow, RUDN, 324. – (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-27

Як цитувати

Добровольський, О., & Косенко, В. (2017). СУЧАСНІ ФРИКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, (90), 42–48. вилучено із http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/143521

Номер

Розділ

Будівельні машини і технологічне обладнання