Теоретичні дослідження руху формоутворюючої поверхні віброустановки з просторовими коливаннями

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26884/gbdmm1891.0303

Ключові слова:

Вібраційна установка, ущільнення, просторові коливання, пластина, формоутворююча поверхня, метод кінцевих різниць

Анотація

Плоскі залізобетонні вироби (плити, перек-риття, дорожні плити і т.п.) широко використовуються як в збірному, так і в каркасно-монолітному будівництві. Для їх виробницт-ва використовують вібраційні майданчики (установки) для ущільнення бетонної суміші. Однак, часто їх технічний стан та характери-стики не відповідають вимогам сучасного будівництва. Тому підвищення ефективності і зменшення енергоємності процесу ущільнення бетонних сумішей є актуальною зада-чею. Однак, створення вібраційних устано-вок для ущільнення бетонних сумішей на етапі проектування зазвичай здійснюється за розрахунковими методиками згідно загальним вимогам будівельних норм 70 років ХХ-го сторіччя. Ці методики не дають змоги коректно змоделювати динамічну поведінку конструкцій систем і елементів вібраційних установок, їх напруження і деформації в складних умовах роботи на високих часто-тах коливань робочого органа у відповідь на дію зовнішніх впливів і навантажень. Така обмеженість відомих методів розрахунку конструкцій вібраційних установок стримує можливості створення інструментів матема-тичного моделювання для здійснення дослі-джень при попередньому їх проектуванні. Основним напрямком роботи є пошук способів вирішення цієї задачі з використан-ням відповідної моделі, за допомогою якої можна буде змоделювати рух вібраційної установки для визначення оптимальних параметрів ущільнення бетонної суміші, зменшення енергоємності і металоємності конс-трукції установки. В роботі виконані теоретичні дослідження руху формоутворюючої поверхні установки з просторовими коливаннями для розрахунку переміщень і деформацій в її конструкції. Здійснено огляд та оцінку методів розрахун-ку вібраційної установки за теорією руху пластин методом кінцевих різниць. Виконано огляд рівнянь руху плоскої плити під дією синусоїдальних навантажень. Знайдені рівняння можуть бути використані для знаходження переміщень, деформацій у конструк-ції, виявленні точок зниженої ефективності вібрації і проектування більш ефективних і енергозберігаючих вібраційних установок для ущільнення бетонних сумішей.

Біографії авторів

Ivan Nazarenko, Київський національний університет будівництва і архітектури

завідувач кафедри машин і обладнання технологічних процесів

Oleksandr Diachenko, Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент кафедри гідравліки та водовідведення

Посилання

Nazarenko, І.І., 2010. Prikladnі zadachі teorії vіbracіjnih system (2-е vidannja) [Ap-plied problems of the theory of vibration systems (2nd ed.)]. Kyiv, Slovo Publ., 440.

Klepikov S.N., 1967. Raschjot konstrukcij na uprugom osnovanii.[ Calculation of struc-tures on elastic foundation]. Кeiv, Budіvelnik Publ., 184.

Panovko Ja.G., 1976. Osnovy prikladnoj teorii kolebanij i udara. [Fundamentals of Applied Theory of Oscillations and Shock]. Leningrad, Mashynostroenie Publ., 320.

Timoshenko S.P., S. Vojnovskij-Kriger, 1966. Plastinki i obolochki. [Plates and shells]. Moscow, Nauka Publ., 636.

Behzad V. Farahani, Jose Berardo, Jorge Belinha, A.J.M. Ferreira, Paulo J. Tavares, Pedro Moreira, 2017. An Opti-mized RBF Analysis of an Isotropic Mindlin Plate in Bending. Procedia Structural Integri-ty, Vol.5, 584-591.

L. Zhou, Y. Xiang, 2010. Vibration analysis of plates by MLS-element method. AIP Con-ference Proceedings, Vol.1233, 225-230.

Yufeng Xing, Bo Liu, 2009. Characteristic equations and closed-form solutions for free vibrations of rectangular mindlin plates. Acta Mechanica Solida Sinica, Vol.22, No.2, 125-136.

Sh. Hosseini-Hashemi, H. Payandeh, K. Khorshidi, 2009. Vibration Analysis of Moderately Thick Rectangular Plates with In-ternal Line Support Using the Rayleigh-Ritz Approach. Scientia Iranica, Vol.16, No.1, 22-39.

Yuehua Chen, Guoyong Jin, Zhigang Liu, 2014. Flexural and in-plane vibration analy-sis of elastically restrained thin rectangular plate with cutout using Chebyshev–Lagrangian method. International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 89, 264-278.

Nazarenko I.I., Halimon P.P., Dedov O.P., Diachenko O.S., 2017. Patent Ukraini na korisnu model Nr117955. Vіbracіjna ustanovka dlja formuvannja betonnih і zalіzobetonnih virobіv [Patent UA Nr117955. Vibration installation for the formation of concrete and reinforced con-crete products].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-31

Як цитувати

Nazarenko, I., & Diachenko, O. (2018). Теоретичні дослідження руху формоутворюючої поверхні віброустановки з просторовими коливаннями. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, (91), 44–50. https://doi.org/10.26884/gbdmm1891.0303

Номер

Розділ

Будівельні машини і технологічне обладнання