Вплив теплофізичних властивостей абразивного армованого круга на його зносостійкість

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26884/gbdmm1891.0304

Ключові слова:

абразивний армований круг, армуюча склосітка, теплопровідність, зносостійкість

Анотація

Щорічне споживання абразивних армованих кругів обраховується сотнями мільйонів штук. Круги є складною композицією, яка складається із абразивного зерна, що закріплене в полімерній матриці. В процесі аналітичних досліджень встановлено, що зносостійкість кругів в основному визначається теплофізичними показниками бакелітової зв’язки. Визначення кореляційного зв’язку між зносостійкістю абразивного армованого круга та теплофізичними показниками полімерної матриці дозволить підвищити його зносостійкість та експлуатаційні показники. Визначення температури, що виникає в процесі різання чи зачищення є складною задачею. Її вирішення дозволить змінювати теплофізичні параметри складових круга і, як наслідок, стане можливим керувати тепловими процесами та зносостійкістю абразивних відрізних і зачисних кругів армованих склосіткою. Дослідження проводилися експериментальним шляхом з реєстрацією питомої теплоємності та теплопровідності, що залежать від матриці круга. Визначався вплив армувальної склосітки на теплофізичні показники. Встановлено, що скосітка суттєво не впливає на теплопровідність круга, а також, що між зносостійкістю абразивного армованого круга та коефіцієнтом температуропровідності існує кореляційний зв'язок. Зі збільшенням коефіцієнта температуропровідності на 50% коефіцієнт шліфування збільшується на 20%. Одним із важливих напрямків підвищення зносостійкості абразивних армованих кругів є введення в їх склад модифікаторів, які дозволяють підвищити теплопровідність і одночасно знизити теплоємність інструмента. Це може бути досягнуто шляхом уведення домішок як у зв’язуюче, так і в армуючу склосітку круга, а також шляхом металізації абразивних зерен та застосуванням нових зв’язуючих з підвищеними теплофізичними властивостями.

Біографії авторів

Yuriy Abrashkevych, Київський національний університет будівництва і архітектури

професор кафедри будівельних машин

Grigory Machishin, Київський національний університет будівництва і архітектури

доцент кафедри будівельних машин

Elena Chovnyuk, Київський національний університет будівництва і архітектури

завідувач лабораторії

Посилання

Abrashkevich Ju.D., Smіrnov V.M., Pelevіn L.Є., Rashkіvs'kij V.P., 2006. Me-hanіzacіja trudomіstkih procesіv [Mechani-zation of labor-intensive processes]. Kyiv, KNUBA Publ., 180. (in Ukraine).

Abrashkevich Ju.D., Machishin G.M., Tishkovec' V.P., 2015. Vpliv armuvannja na bezpeku ekspluatacії abrazivnih krugіv [Ef-fect of reinforcement on the safety of the operation of abrasive wheels]. Gіrnichі, budіvel'nі, dorozhnі ta melіorativnі mashini [Mining, construction, road and reclamation machines], Nr. 85. 54-59. (in Ukraine).

Abrashkevich Ju.D., Pelevin L.E., Machishin G.N., 2016. Jekspluatacija abrazivnyh armirovannyh krugov [Operation of abrasive reinforced wheels]. Montazhnye i special'nye raboty v stroitel'stve. Ezhemesjachnyj nauchno-tehnicheskij i pro-izvodstvennyj zhurnal [Assembly and spe-cial works in construction. Monthly scien-tific, technical and production magazine], Nr. 4, 30-32. (in Russian).

Abrashkevich Ju.D., Machishin G.M., Chovnjuk O.V., Shherbina T.F., 2016. Pіdvishhennja efektivnostі mashin z abrazi-vnim іnstrumentom [Improving the efficien-cy of machines with abrasive tool]. Gіrnichі, budіvel'nі, dorozhnі ta melіorativnі mashini [Mining, construction, road and reclamation machines], Nr. 87, 56-62. (in Ukraine).

Abrashkevich Ju., Machishin G., Tishko-vec' V., 2017. Vimogi do tehnologії vigotovlennja, zberіgannja ta bezpechnoї ek-spluatacії abrazivnih armovanih krugіv [Re-quirements for the technology of manufac-turing, storage and safe operation of abrasive reinforced circles]. Gіrnichі, budіvel'nі, dorozhnі ta melіorativnі mashini [Mining, construction, road and reclamation ma-chines], Nr. 89, 48-55. (in Ukraine).

Abrashkevich Ju.D., Pelevin L.E., Machishin G.N., 2017. Vlijanie konstrukcii privodnoj mashiny na iznosostojkost' abrazi-vnyh armirovannyh krugov [Influence of the design of the drive machine on the wear re-sistance of abrasive reinforced wheels]. Montazhnye i special'nye raboty v stroitel'stve. Ezhemesjachnyj nauchno-tehnicheskij i proizvod-stvennyj zhurnal [Assembly and special works in construc-tion. Monthly scientific, technical and pro-duction magazine], Nr. 4, 7-9. (in Russian).

Abrashkevich Ju.D., Pelevіn L.Є., Fomіn A.V., Garkavenko O.M., 2011. Osnovi te-orії robochih procesіv obrobki budіvel'nih materіalіv і konstrukcіj abrazivnim іnstru-mentom. Monografіja [The basis of the theo-ry of the robotic processes of the obrobki of the ordinary material and the design of the abrasive tool: monograph]. Kyiv, KNUBA Publ., 176. (in Ukraine).

Likov A.A., 1978. Teploobmen [Heat ex-change], Moscow, Eenergija Publ., 479. (in Russian).

Abrashkevich Ju.D., Machishin G.M., Chovnjuk O.V., 2014. Matematichna model' teplovih procesіv pri robotі polіmerno-abrazivnoї shhіtki [Mathematical model of thermal processes in the work of a polymer-abrasive brush]. Gіrnichі, budіvel'nі, dorozhnі ta melіorativnі mashini [Mining, construction, road and reclamation ma-chines], Nr. 83, 91-96. (in Ukraine).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-31

Як цитувати

Abrashkevych, Y., Machishin, G., & Chovnyuk, E. (2018). Вплив теплофізичних властивостей абразивного армованого круга на його зносостійкість. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, (91), 51–57. https://doi.org/10.26884/gbdmm1891.0304

Номер

Розділ

Будівельні машини і технологічне обладнання