DOI: https://doi.org/10.31493/gbdmm1892.0502

Публікації фахівців КНУБА в міжнародних наукових журналах

Michael Sukach

Анотація


В Київському національному університеті будівництва і архітектури з 2015 року видається міжнародний наукометричний фаховий журнал Підводні технології. Під гаслом «Вплив води на довкілля та інноваційні технології» об’єднано фахівців таких галузей, як Природничі науки, Математика та статистика, Інформаційні технології, Механічна та електрична інженерія, Автоматизація та приладобудування, Виробництво та технології, Архітектура та будівництво.

В роботі редакційної ради приймають участь відомі українські вчені, 16 професо
рів й докторів з різних галузей наук, три академіка і чотири члена-кореспондента Національної академії наук України. В міжнародну радузалучені фахівці з 10 країн світу, серед яких професори, доктори наук, член-кореспондент Польської академії наук. Протягом 2016 року журнал зареєстровано в Національній науковій бібліотеці імені В. Вернадського, отримано два ISSN (print таonline) в Міжнародній книжковій палаті, включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу МОНУ від 16.05.2016 р, № 515 та проіндексовано в 10 наукометричних базах. Починаючи з жовтня 2017 року статтям, опублікованим у журналі, надаються цифрові ідентифікатори DOI (Digital Object Identifier).


Ключові слова


КНУБА; міжнародні видання

Повний текст:

PDF


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

_____________________________________________

Allukrainian collection of scientific works "Mining, constructional, road and melioration machines"

http://gbdmm.at.ua/