DOI: https://doi.org/10.32347/gbdmm2019.94.0401

Особливості руйнування робочих середовищ при інформаційності та співентропійності робочих процесів будівельної техніки

Anatoly Fomin, Oleksandr Garkavenko, Oleksandr Kostenyuk, Oleksandr Teteriatnyk

Анотація


Аналіз будівельної техніки та її робочих процесів, а також синтез нових робочих органів та машин базується на дослідженнях окремих закономірностей їх роботи. Цей напрямок досліджень в галузі робочих середовищ є достатньо ефективним, але звуження напрямів обмежує позитивний ефект від їх проведення.

Процеси руйнування робочих середовищ є деструкційними. Всі реальні процеси незворотні, тобто ентропія ізольованої (замкненої) системи може тільки зростати. Для відкритих систем, де є обмін з оточуючим середовищем речовиною, а також енергією й імпульсом, ентропія може зменшуватися за рахунок поповнення системи речовиною та енергією, але напрямок протікання природних процесів не змінюється.

В складних, нелінійних, неврівноважених і відкритих системах можуть протікати процеси організації, коли упорядкованість системи зростає за рахунок синергетичної відкритості. Складним та нелінійним процесам розробки робочих середовищ притаманні обидва напрямки процесів. Опис еволюції систем руху робочих середовищ, як процесів деградації, науково обґрунтовується другим законом термодинаміки, еволюція системи в сенсі організації для всіх її складових – синергетикою.

При формуванні забою необхідно враховувати те, що процес руйнування повинен співпадати з напрямком процесу природного руйнування для зменшення витрат енергії.

Конструктивна реалізація робочих органів будівельних машин таким способом, коли здійснюється співнаправленість процесів руйнування з протіканням природніх процесів дозволяє значно підвищити інформаційність роботи будівельної машини. Такі процеси призводять до кардинального зменшення ресурсних витрат на одиницю продукції та поліпшення всіх параметрів розробки робочих середовищ.


Ключові слова


ентропія; інформаційність; синергетика; робоче середовище; гравітаційне поле; конкуруючі фактори

Повний текст:

PDF

Посилання


Nazarenko I., Pelevin L., Kostenyk O., Dedov O., Fomin A., Ruchynskyi M., Svidersyi A., Mishchuk Ye., Slipetsky V. (2019). Applied problems of motion of me-chanical systems under action of power loads. Published «Scientific Route» OU Nar-va mnt 7–634, Tallin, Harju maakond, Esto-nia, 10117, 77. ISBN 978-9949-7316-8-8 (Hardback), ISBN 978-9949-7316-9-5 (eBook)

Gorbatyuk I. V., Terentyev O. O., Voliani-uk V. O., Mishchuk D. O. (2020). Method-ology of estimation of efficiency of applying is in industry of new constructions of earth-movers. Science, society, education: topical issues and development prospects: The 2nd International scientific and practical confer-ence, January 20–21, 2020. SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. 150-153. ISBN 978-966-8219-83-2. URL: http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads /2020/01/science-society-education_topical-issues-and-development-prospects_20-21.01.2020.pdf

Pelevіn L. Є., Fomіn А. V., Svіders'kij А. T., Ruchins'kij M. M., Dєdov O. P., Garkavenko O. M., Martinyuk І. YU. Ba-sics of the theory of motion of earth moving and sealing machines with time-controlled optimal parameters, Kyiv, MP Lesya, 177.

Baladinskij V. L., Kostenyuk А. А., Pelevin L. E., Fomin А. V. (1987). The working body of the digging machine. Patent no.1362792.

Senchenko P. V., Pelevin L. E., Kostenyuk А. А., TSibizov А. G., Аlperin E. А., Garkavenko А. N., Sadovoj V. V. (1991). The working body of the digging machine. Patent no.1641949.

Kostenyuk O., Fomіn А., Teteryatnik O., Bokovnya G. (2018). Rheological model of soil destruction by working bodies with structured movement of cutting elements. Gìrničì, budìvelnì, dorožnì ta melìorativnì mašini [Mining, constructional, road and me-lioration machines], No91, 58–65. http://doi.org// 10.26884/gbdmm1891.0401.
Copyright (c) 2020 Anatoly Fomin, Oleksandr Garkavenko, Oleksandr Kostenyuk, Oleksandr Teteriatnyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

_____________________________________________

Allukrainian collection of scientific works "Mining, constructional, road and melioration machines"

http://gbdmm.at.ua/