СУЧАСНІ АНТИФРИКЦІЙНІ МАТАРІАЛИ

Автор(и)

  • Alexander Dobrovolsky Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
  • Valeriy Kosenko Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Ключові слова:

зносостійкість, антифрикційні матеріали, тертя та зношування

Анотація

Наведені характеристики сучасних антифрикційних матеріалів, які були отримані, досліджені і останнім часом застосовуються для виготовлення деталей, що працюють в умовах тертя та зношування.      

Біографії авторів

Alexander Dobrovolsky, Kyiv National University of Construction and Architecture

       

Valeriy Kosenko, Kyiv National University of Construction and Architecture

     

Посилання

Kostetsky B.I., 1970. Treniye, smaska i iznos v mashinah [Friction, lubrication and wear in machines]. Kyiv, Teknika. Publ., 395. – (in Russian).

Kosenко V.A, Kusthevska N.V., Dobrovolsky О.G., Malishev V.V., 2016. Sutshasni aspekti tribologii v transportnih zasobah. Pidrutshnik. Kyiv, Univtrsitet “Ukraina” Publ., 356. – (in Ukrainian).

Zakalov O.V., Zakalov I. O., 2012. Osnovi tertya і znoshuvannya v mashinah. Navtshalniy posibnik. Ternopol. Publ., TNTU im. Paulya. 356. – (in Ukrainian).

Kosenко V.A., Kusthevska N.V., Dobrovolsky О.G., Malishev V.V. 2016. Materialosnavstvo ta materiali v avtomobilnomu transporti. Navtshalniy posibnik. Kyiv, Univtrsitet “Ukraina.” Publ., 313. – (in Ukrainian).

Garkunov D.N., 2002. Tribotehnika. Konstruirovaniye, izgotovleniye, ekspluatatsiya mashin. Moscow, Mashinostroyeniye Publ., 632. – (in Russian).

Vityaz P.A., 2013. Nanomateriali detonatsionnogo sinteza. Polutseniye i primeneniye. Minsk, Belarus navuka. Publ., 382. – (in Russian).

Dobrovolsky О.G., Ludvinskaya T.A., 2013. Konstruktsiyni nanomateriali – noviy tip materialiv z nadzvitshaynimi vlastivjstyami [Constructional Nanomaterials – a new type of materials with extraordinary properties]. Gіrnichі, budіvel'nі, dorozhnі ta melіorativnі mashini [Mining, construction, road and melioration machines], No.81, 73-78. – (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-09

Як цитувати

Dobrovolsky, A., & Kosenko, V. (2016). СУЧАСНІ АНТИФРИКЦІЙНІ МАТАРІАЛИ. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, (88), 55–63. вилучено із http://gbdmm.knuba.edu.ua/article/view/216442

Номер

Розділ

Будівельні машини і технологічне обладнання