Відмінності розрахунків високошвидкісних робочих органів в залежності від кіне-матики їх робочих процесів

Автор(и)

  • Олександр Тетерятник Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9983-0551
  • Володимир Рашківський Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5369-6676

DOI:

https://doi.org/10.32347/gbdmm2021.98.0101

Ключові слова:

периферійний робочий орган, торцевий робочий орган першого типу, торцевий робочий орган другого типу, середня глибина різання, сила різання

Анотація

Теорія руйнування робочих середовищ під дією високошвидкісних навантажень різного виду з урахуванням зміни контактних  властивостей  середовищ,  енергії, швидкості i форми робочого органа i часу руйнування лягла в основу сучасних методів розрахунків i створення робочих режимів i конструкцій грунто- i породоруйнуючої техніки i сьогодні використовуються для створення нової техніки.

Динамічне руйнування ґрунтів є молодим напрямком розвитку землерийної техніки, який має достатньо велику кількість невирішених до цього часу завдань, одним з яких є врахування кінематичних особливостей та технології проведення робіт високошвидкісними периферійними та торцевими робочими органами.

Конструктивні параметри цих робочих органів повинні враховувати не тільки динамічні параметри процесу руйнування, але і явища накопичення втомлювальних деформацій в робочому середовищі.

Також необхідно враховувати, що напружено-деформований стан середовища в зоні різання носить коливально-хвильовий характер, подібний до того, який формується при ударно-вібраційному руйнуванні ґрунтів, що є найбільш ефективним динамічним процесом руйнування робочих середовищ. Такий напружено-деформований стан створює умови для накопичення в матеріалі втомлювальних деформацій, тому межа міцності робочого середовища значно зменшується.

Для ефективного низькоенергоємного руйнування матеріалів конструктивні параметри робочих органів повинні визначатися із системного аналізу їх робочих процесів та відповідати умовам втомлювального руйнування матеріалу.

Аналізуючи отримані залежності, слід зазначити, що технологічні особливості високошвидкісних робочих органів мають значний вплив на визначення зусиль різання ґрунтів через особливості розрахунку глибини різання для периферійних і торцевих робочих органів обох типів. При проведенні інженерних розрахунків таких робочих органів необхідно використовувати середні значення глибини різання та площі контакту ріжучого елемента з робочим середовищем.

Біографії авторів

Олександр Тетерятник, Київський національний університет будівництва і архітектури

Асистент кафедри будівельних машин

Володимир Рашківський, Київський національний університет будівництва і архітектури

В.о. завідувача кафедри будівельних машин

Посилання

Nazarenko I., Pelevin L., Kostenyk O., Dedov O. , Fomin A., Ruchynskyi M., Svidersyi A., Mishchuk Ye., Slipetsky V. (2019). Applied problems of motion of mechanical systems under action of power loads. «Scientific Route» OU Narva mnt 7–634, Tallin, Harju maakond, Estonia, 10117, 77. ISBN 978-9949-7316-8-8 (Hardback), ISBN 978-9949-7316-9-5 (eBook)

Khmara L. A., Kravets S. V., Skobliuk M. P. & etc. (2014). Machines for earthworks. Dnipropetrovsk-Rivne, 547. (in Ukrainian).

Kuzminets M. P. (2009). Theoretical bases the interaction of elementary working unites of special earth-moving machines with the environment. Girnichi, budivelni, dorozhni ta meliorativni mashini [Mining, Construc-tional, Road and Melioration Machines], No.74, 3-10. (in Ukrainian).

Fomin A. V., Kosteniuk, O. O., Teteriatnyk O. A., Bokovnia H. I. (2009). Structural characteristics of high-speed diamond working units of KNUBA design, taking into account the conditions of tired soil destruction. Girnichi, budivelni, dorozhni ta meliorativni mashini [Mining, Constructional, Road and Melioration Machines], No.74, 69-73. (in Ukrainian).

Fomin A., Harkavenko O., Kosteniuk O., Teteriatnyk O. (2019). Features of the destruction of working environments with information and co-entropy of construction processes. Girnichi, budivelni, dorozhni ta meliorativni mashini [Mining, Construction-al, Road and Melioration Machines], No.94, 42-50. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30

Як цитувати

Тетерятник, О., & Рашківський, В. (2021). Відмінності розрахунків високошвидкісних робочих органів в залежності від кіне-матики їх робочих процесів. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, (98), 5–10. https://doi.org/10.32347/gbdmm2021.98.0101

Номер

Розділ

Моделювання робочих процесів