Теоретичне обґрунтування оцінки забруднення поверхневих водних ресурсів підземним стоком внаслідок воєнних дій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/gbdmm.2023.101.0101

Ключові слова:

вплив воєнних дій, якість водних ресурсів, підземне живлення, екрани очисних споруд

Анотація

Воєнні дії на території України спричиняють негативний вплив на якість водних ресурсів внаслідок попадання забруднених стоків в підземні горизонти через руйнацію та/або пошкодження очисних споруд. В даній роботі розглянуті питання визначення теоретичних підходів до кількісної оцінки надходження забруднень до поверхневих водних ресурсів через підземне живлення внаслідок пошкоджень захисних екранів в ставках накопичувачах різного роду та водосховищах.

Відмічено розповсюдження забруднень при пошкодженні екрана в три етапи: промочування зони аерації з пошкодженого облицювання на поверхню підземного потоку; нестаціонарне підняття рівня ґрунтових вод з утворенням водного куполу; стала фільтрація в сторону розвантаження підземного потоку.

Розглянуто задачу втрати п’єзометричного напору при проходженні фільтраційного потоку через конструкцію екрана та визначення на основі цій величини витрати забруднених вод із зазначеної споруди. Приведено аналітичне рішення задачі промочування зони аерації з пошкодженого облицювання на поверхню безнапірного підземного потоку. З врахуванням збільшення коефіцієнту проникності екрану внаслідок пошкоджень, збільшення трещінуватості, поривів, встановлено, що при його значенні більше, або дорівнює 1,0*10-2м/добу, дію захисту екрану можна не враховувати, а витрати фільтрації розраховувати за відомими формулами інфільтрації із очисної необлицьованої споруди. Запропоновані підходи на різних стадіях фільтраційних втрат з очисної споруди в подальшому можуть лягти в основу розробки методів розрахунку міграції забруднень з урахуванням різних джерел їх надходження в грунтові води в залежності від ступеня пошкоджень екранованих очисних споруд.

Посилання

Nikolayeva I., Lenko G., Lobodzinsky O. (2019). Study of the current state of Donbas tailings repositories regarding their possible emergency impact on water bodies in the context of military operations. Kyiv, OSCE, Ministry of Energy and Environmental Protection, 52. (in Ukrainian)

The state of the Siversky Dinets basin and influencing factors in the conditions of military operations. Technical report (2018). Kyiv, OSCE, Ministry of Energy and Environmental Protection, 88. (in Ukrainian)

Methodology for determining damages caused as a result of water pollution and/or clogging, arbitrary use of water resources. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. Order No. 252 dated 07.21.2022 [Electronic mode]. – Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0900-22#Text (in Ukrainian)

Shkitsa L. E., Gruzdz V. Ya., Palinchuk O. V., Mandryk O. M. (2012). Research on the formation of areas of pollution and gassing by leaks from pipelines using mathematical models. Exploration and development of oil and gas fields, №4(45), 39-45. (in Ukrainian)

Bereznytska Yu. O., Voloshkina O. S. (2011). Modeling of inundation from structures with screens to assess the effectiveness of environmental protection measures. Environmental safety and nature management, No. 7, 168-175. (in Ukrainian)

Massalitina E. V., Kilchinsky O. O. (2018). Operational calculation. Theory and method of solving problems. Methodical manual for students of technical specialties. Kyiv, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", 90. (in Ukrainian)

Voloshkina O. S., Kremez V. S., Oliynyk O. E. (2012). Theoretical justification of groundwater filtration and migration of pollutants and fertilizers in areas of land irrigation. Environmental safety and nature management, No. 10, 5–24. (in Ukrainian)

Oleinyk O. Ya., Kalugin Yu. I. (2005). Some results of theoretical studies of mass transfer processes in porous media. Problems of water supply, drainage and hydraulics, Issue 5, 100-112. (in Ukrainian)

Bereznytska Yu. O., Voloshkina O. S. (2010) Application of the method of filtration resistances in calculating the level of groundwater in flooded areas. Environmental safety and nature management, No. 5, 75–83. (in Ukrainian)

Loboda N. S., Paternoster N. D. (2017). Groundwater, its pollution and impact on the environment: study guide. Odesa, ODEU, 199. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-10

Як цитувати

Волошкіна, О., Жукова, О., & Маршалл, Д. (2023). Теоретичне обґрунтування оцінки забруднення поверхневих водних ресурсів підземним стоком внаслідок воєнних дій. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, (101), 5–10. https://doi.org/10.32347/gbdmm.2023.101.0101

Номер

Розділ

Моделювання робочих процесів