Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
   
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice або RTF.
   
 • Між формулами і текстом залишати один пустий рядок. Формули центрують, а їхню нумерацію форматують по правому боку колонки в дужках.
   
   
 • Текст рукопису друкують у 2 колонки шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 з інтервалом 1. Поля сторінки до тексту: зверху 2,5см; знизу і з обох боків 2см; абзацний 0,5см; колонтитулів 1см. Ширина колонок 8см, інтервал між ними 1см. Встановлюють вирівнювання по ширині та автопереноси. Сторінки рукопису у файлі не нумерують. Назви рисунків і таблиць виконують розміром 11 (пояснення до рисунків - 10) і супроводжують англійським перекладом, який розміщують рядком нижче. Всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
   
   
 • У кінці статті наводять список літератури (розміром 11), до якого додають транслітерований список

  ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ ЛАТИНИЦЕЮ

  Статті з друкованих журналів:

  1. Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V., 2008. Neftyanoe khozyaistvo OilIndustry, no.11, 54-57. Dyachenko V.D., Krivokolysko S.G., Nesterov V.N., Litvinov V.P., 1996. Khim. Geterotsikl. Soedin., no. 9, 1243.

  Статті з електронних журналів описуються аналогічно друкованим виданням с додаванням даних про адрес доступу. Статті з електронного журналу:

  1. Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., 1999. Journal of Computer Mediated Communication, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2/

  Материали конференцій:

  1. Usmanov T.S. , Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., MuhametshinaR.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V., 2007. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma "Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Technol. Symp. "New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, 267-272.

  Головне в описах конференцій – назва конференції мовою оригінала (у транслітерації, якщо немає її англійської назви), виділене курсивом. У квадратних дужках дається переклад назви англійською мовою. Вихідні дані (місце проведення конференції та сторінки) мають бути представлені англійською мовою.

  Книги (монографії, збірники, материали конференцій в цілому):

  1. Belaya kniga po nano tekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostrukturi nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya uchenykh, inzhenerov і proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnologies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manufacturers in the Field of Nanotechnology]. 2007. Moscow, LKI.
  2. Nenashev M.F., 1993. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom Publ., 221. From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union [Otkatastrofy k vozrozhdeniju: prichiny I posledstvija razrushenija SSSR]. 1999. Moscow, HSE Publ., 381.
  3. Kanevskaya R.D., 2002. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov(Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development). Izhevsk, 140.
  4. Latyshev V.N. , 2009. Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessyprirezanie metallov (Tribology of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ.
   
   
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
   
   
 • Слід уникати застосування громіздкого математичного апарату. Формули набирають в редакторі Eq.3 з параметрами 12-9-7-16-12 (примусова зміна формату не допускається). Центрування формул у тексті виконують табулятором, нумерацію - по правому краю. Не можна використовувати об’єкт «таблиця» для розміщення формул та рисунків.
   
   
 • Бібліографічний опис літератури виконують згідно з державним стандартом (приклади див. Бюлетень ВАК України№ 5, 2009, С.26-30). Для кожного джерела вказують: прізвище автора, назву, місто і місце видання, рік публікації, кількість сторінок. Перше слово джерела – виділяють курсивом. Посилання на літературу дають у квадратних дужках в порядку посилання. Бібліографічний опис має відповідати титульній сторінці видання. Назви статей, а також монографій, збірників, праць нарад, тезисів доповідей, авторефератів дисертацій вказуються повністю. Для статей обов’язково дається їх назва, назва видання, рік, том, номер, початкова та кінцева сторінки, для монографій – назва, місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок. В список вносять тільки опубліковані роботи.
   
   
 • Заголовок статті (розмір 10), ім’я та прізвища авторів (розмір 10, курсив), місце роботи, контактні дані та анотації (розмір 9, курсив) виконують шрифтом Arial на повну ширину сторінки: по центру дають назву статті (великими напівжирними літерами); рядком нижче по центру – ім’я та прізвище авторів із зазначенням місця і міста роботи авторів та e-mail для зв’язку. Нижче повторюють те саме англійською мовою. Нижче дають анотації українською, російською та англійською мовами з ключовими словами.
   
   
 • Об’єм англомовної анотації 1500...2000 знаків (250...300 слів), вона не повинна бути копією анотації українською мовою. Структурні частини анотації: purpose (мета статті), methodology/approach (метод або методологія проведення досліджень), findings (результати роботи), research limitations/implications (висновки), originality/value (значення та рекомендації). Викладаючи стисло основні факти роботи, необхідно: дотримуватись хронології статті; використовуючи технічну (спеціальну) термінологію, чітко викладати свою думку та не включати неістотних деталей; застосовувати слова «consequently» («отже»), «moreover» («крім того»), «for example» («наприклад»), «as а result» («в результаті»), «the benefits of this study» (перевагами цього є) тощо. Слід використовувати активний, а не пасивний хід викладання думки, тобто «дослідженням перевірено», а не «було перевірено в даному дослідженні» («the study tested», але не «it was tested in this study»). Стиль анотації має бути компактним. ПРИКЛАД АНОТАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ SUMMARY. Purpose. The specific challenges with which companies pursuing international manufacturing strategies are faced, if their output also contains a service dimension, are addressed. Methodology/approach. A theoretical framework is proposed based on three virtually complementary perspectives by integrating international production, demand, and contemporary ICT-based theory. Subsequently, an exploratory case study in a pure service environment is described that illustrates the value of the framework. Findings. It is possible, for example, to apply the theoretical framework to case studies in internationally-operating companies delivering a mix of goods and services. Research limitations/implications. The present study provides a starting-point for further research in the international manufacturing sector. Originality/value. Moreover, the framework has proven to be useful in improving the European structure of the case company. This is a notable and promising side-effect of the exploratory study, at least from a managerial point of view. Key words: Multinationals, Service operations, Location, Decision making, Case studies
   
   

Керівництво для авторів

В журналі публікуються тільки оригінальні наукові статті. Обсяг статті не повинен перевищувати 14 сторінок (мінімум 8 сторінок), включаючи таблиці та рисунки.

Автори передають видавцю авторське право на свої статті, а також письмові дозволи для відтворення рисунків та таблиць з неопублікованих або захищених авторським правом матеріалів.

Рукописи приймаються у файлах на компакт-диску, USB Flash-накопичувачі або через електронну пошту. До них додають примірник роздруківки статті обсягом 6…8 сторінок, включаючи літературу, що містить не менше 10 найменувань. Ілюстрації і таблиці за площею не повинні перевищувати 30% від загального обсягу статті.

Шаблон статті -> ЗАВАНТАЖИТИ .DOCX

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях без письмової згоди Автора.
Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

Рецензенти не повинні брати участь в розгляді рукописів в разі наявності конфлікту інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з будь-яким з Авторів, компаніями або іншими організаціями, пов'язаними з представленої роботою.