Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини

Всеукраїнський збірник наукових праць “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини” (ГБДММ) - це міжнародний науковий журнал в якому публікуються дослідження провідних вчених та науково-технічних фахівців в галузі машинобудування.

Журнал є рецензованим виданням із відкритим доступом в Інтернеті.

Метою журналу є представлення та популяризація останніх розробок та досягнень наукових досліджень в Україні для світової спільноти, зокрема, щоб сприяти академічному обміну між Україною та іноземними вченими, інженерами і дослідниками.

Заохочуються оригінальні, інноваційні та нові матеріали, що дають уявлення про використання аналітичного і чисельного моделювання поведінки роботи конструкцій машин і механізмів, взаємодії робочих органів будівельних машин із різними робочими середовищами, впровадження автоматизованих рішень в машинобудуванні, а також результати експериментальних досліджень.

В журналі забезпечено:

  • відкритий доступ;
  • вільне використання матеріалів досліджень із збереженням авторських прав;
  • експертну оцінку публікацій;
  • просування досліджень у світі.

Зображення домашньої сторінки журналу

До складу редакторської колегії журналу входять провідні висококваліфіковані фахівці України: науковці з Києва, Дніпропетровська, Львова, Кременчука, Рівного, Тернополя, Івано-франківська, Сімферополя та міжнародні науковці з Росії, Польщі та Швеції.

Наукове видання входить до переліку фахових видань МОН України (в 2017 році перереєстровано) та індексується в міжнародних наукометричних базах відкритого доступу: Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, EBSCO, Global Impact Factor, Ingenta cinnect, geoBase, SiS, Si, Ei.

Головний редактор: Михайло Сукач, д.т.н., проф.

Редактори за проблематикою: моделювання робочих процесів машин: Володимир Сівко, д.т.н., проф.; гірничі та піднімально-транспортні машини: Вячеслав Ловейкін, д.т.н., проф.; будівельні машини і технологічне обладнання: Іван Назаренко, д.т.н., проф., землерийні, дорожні та меліоративні машини: Михайло Сукач, д.т.н., проф.,; автоматизація і інформаційні технології: Леонід Мазуренко, д.т.н., проф.

Експертно-редакційна рада:
Микола Кузьмінець, д.т.н., проф. (Київ, Україна, заступник головного редактора); Юрій Абрашкевич, д.т.н., проф. (Київ, Україна); Гюран Брюнтсе, ass. prof. (Стокгольм, Швеція); Анджей Куш, prof., dr hab. (Люблін, Польща); Сергій Бушуєв, д.т.н., проф. (Київ, Україна); Олександр Маслов, д.т.н., проф. (Кременчук, Україна); Олександр Вольченко, д.т.н., проф.(Івано-Франківськ, Україна); Ілля Ніколенко, д.т.н., проф. (Сімферополь, Україна); Єжи Грудзиньски, dr hab. (Люблін, Польща); Леонід Пелевін, к.т.н., проф. (Київ, Україна); Леонід Заміховський, д.т.н., проф. (Івано-Франківськ, Україна); Роман Рогатинський, д.т.н., проф. (Тернопіль, Україна); Ігор Ребезнюк, д.т.н., проф. (Львів, Україна); Всеволод Франчук, д.т.н., проф. (Дніпропетровськ, Україна); Володимир Ковбаса, д.т.н., проф. (Київ, Україна); Леонід Хмара, д.т.н., проф. (Дніпропетровськ, Україна); Святослав Кравець, д.т.н., проф. (Рівне, Україна); Валерій Яковенко, д.т.н., проф. (Київ, Україна); Євгеніуш Красовський, prof., dr hab. (Люблін, Польща); Євгеній Кудрявцев, д.т.н., проф. (Москва, Росія); Анатолій Фомін, к.т.н., проф. (Київ, Україна, відповідальний секретар).

Комп’ютерне верстання: Михайло Діктерук, к.т.н., доцент.
Інформаційне забезпечення:
Дмитро Міщук, к.т.н., доцент.

Кількість бібліографічних посилань

Посилання станом на 2018 р. Усі З 2013 року
Бібліографічні посилання 295 160
h-індекс 6 5
i10-індекс 2 1

№ 92 (2018)

Зміст

Моделювання робочих процесів

Обґрунтування еквівалентних схем механізмів повороту вантажопідйомних кранів, їх динамічний аналіз та оптимізація у процесах пуску і гальмування PDF
Yuriy Chovnyuk, Michail Dikterjuk, Ivan Kadikalo, Svetlana Komotskaya 5-15
Обґрунтування еквівалентних схем для розрахунку параметрів оптимального пуску вантажопідйомного механізму крана для мінімізації натягу канатів при підйомі вантажу різними способами. I. PDF
Yuriy Chovnyuk, Michail Dikterjuk, Vladimir Kravchjuk, Olga Ostapuschenko 16-23

Будівельні машини і технологічне обладнання

Технологія виготовлення абразивних армованих кругів для різання кам’яних матеріалів PDF
Yury Abrashkevich, Hrigoriy Machyshyn, Tetyana Scherbina, Oleksandr Marchenko 32-37
Силовий аналіз ручних кутових шліфувальних машин при роботі з зачисними абразивними кругами PDF
Yury Abrashkevich, Hrigoriy Machyshyn, Oleksandr Marchenko 38-48
Особливості зварювання сталей PDF
Alexander Dobrovolsky, Valeriy Kosenko, Vadym Shalenko, Andriі Masluyk 49-55
Експериментальні дослідження робочого процесу вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей зі змінним режимом роботи PDF
Ivan Nazarenko, Oleksandr Diachenko 24-31

Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Аналіз конструкцій та концепції розвитку компактного екскаваційного обладнання PDF
Aleksandr Teteryatnik, Aleksandr Kostenyuk, Anatoly Fomin 56-62
Аналіз динаміки розробки нових засобів демпфірування негативних коливань, що виникають при роботі одноківшевого екскаватора з гідромолотом PDF
Volodymyr Rashkivskiy, Roman Bordyug 63-69
Відвал бульдозера з розпушувальними зубами PDF
Dmitry Mishchuk, Vladimir Volyanyuk, Eugene Gorbatyuk 70-79

Автоматизація і інформаційні технології

Експериментальне дослідження характеристик лінійної машини вібраційної дії в генераторному режимі PDF
Roman Bondar 80-87

Інформація

Публікації фахівців КНУБА в міжнародних наукових журналах PDF
Michael Sukach 88-91