Про журнал

“Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини” (ГБДММ) - це збірник наукових праць в якому публікуються дослідження провідних вчених та науково-технічних фахівців в галузі машинобудування.

Журнал є рецензованим виданням із відкритим доступом в Інтернеті.

Мета журналу

Метою журналу є представлення та популяризація останніх розробок та досягнень наукових досліджень в Україні для світової спільноти, зокрема, щоб сприяти академічному обміну між Україною та іноземними вченими, інженерами і дослідниками.

Заохочуються оригінальні, інноваційні та нові матеріали, що дають уявлення про використання аналітичного і чисельного моделювання поведінки роботи конструкцій машин і механізмів, взаємодії робочих органів будівельних машин із різними робочими середовищами, впровадження автоматизованих рішень в машинобудуванні, а також результати експериментальних досліджень.

Журнал забезпечує:

  • відкритий доступ;
  • вільне використання матеріалів досліджень із збереженням авторських прав;
  • експертну оцінку публікацій;
  • просування досліджень у світі.

Видання включене в  Перелік наукових фахових видань України та присвоєна категорія «Б»Наказ МОН України №894 від 10.10.2022 р.

Поточний номер

№ 102 (2023)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-12-25

Моделювання робочих процесів

Гірничі та піднімально-транспортні машини

Будівельні машини і технологічне обладнання

Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Автоматизація і інформаційні технології

Переглянути всі випуски

До складу редакторської колегії журналу входять провідні висококваліфіковані фахівці України: науковці з Києва, Дніпропетровська, Львова, Кременчука, Рівного, Тернополя, Івано-франківська та міжнародні науковці з Польщі та Швеції.

Наукове видання індексується в міжнародних наукометричних базах відкритого доступу: Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, EBSCO, Global Impact Factor, Ingenta cinnect, geoBase, SiS, Si, Ei.

Комп’ютерне верстання: Олександр Марченко, к.т.н., доцент.

Інформаційне забезпечення: Дмитро Міщук, к.т.н., доцент.