Поточний номер

№ 96 (2020)
					##issue.viewIssueIdentification##

doi.org/10.32347/gbdmm2020.96

Опубліковано: 2020-12-31

Моделювання робочих процесів

Гірничі та піднімально-транспортні машини

Будівельні машини і технологічне обладнання

Автоматизація і інформаційні технології

Переглянути всі випуски

До складу редакторської колегії журналу входять провідні висококваліфіковані фахівці України: науковці з Києва, Дніпропетровська, Львова, Кременчука, Рівного, Тернополя, Івано-франківська, Сімферополя та міжнародні науковці з Росії, Польщі та Швеції.

Наукове видання входить до переліку фахових видань МОН України (в 2017 році перереєстровано) та індексується в міжнародних наукометричних базах відкритого доступу: Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, EBSCO, Global Impact Factor, Ingenta cinnect, geoBase, SiS, Si, Ei.

Головний редактор: Михайло Сукач, д.т.н., проф.

Редактори за проблематикою: моделювання робочих процесів машин: Володимир Сівко, д.т.н., проф.; гірничі та піднімально-транспортні машини: Вячеслав Ловейкін, д.т.н., проф.; будівельні машини і технологічне обладнання: Іван Назаренко, д.т.н., проф., землерийні, дорожні та меліоративні машини: Михайло Сукач, д.т.н., проф.,; автоматизація і інформаційні технології: Леонід Мазуренко, д.т.н., проф.

Експертно-редакційна рада:
Микола Кузьмінець, д.т.н., проф. (Київ, Україна, заступник головного редактора); Юрій Абрашкевич, д.т.н., проф. (Київ, Україна); Гюран Брюнтсе, ass. prof. (Стокгольм, Швеція); Анджей Куш, prof., dr hab. (Люблін, Польща); Сергій Бушуєв, д.т.н., проф. (Київ, Україна); Олександр Маслов, д.т.н., проф. (Кременчук, Україна); Олександр Вольченко, д.т.н., проф.(Івано-Франківськ, Україна); Ілля Ніколенко, д.т.н., проф. (Сімферополь, Україна); Єжи Грудзиньски, dr hab. (Люблін, Польща); Леонід Пелевін, к.т.н., проф. (Київ, Україна); Леонід Заміховський, д.т.н., проф. (Івано-Франківськ, Україна); Роман Рогатинський, д.т.н., проф. (Тернопіль, Україна); Ігор Ребезнюк, д.т.н., проф. (Львів, Україна); Всеволод Франчук, д.т.н., проф. (Дніпропетровськ, Україна); Володимир Ковбаса, д.т.н., проф. (Київ, Україна); Леонід Хмара, д.т.н., проф. (Дніпропетровськ, Україна); Святослав Кравець, д.т.н., проф. (Рівне, Україна); Валерій Яковенко, д.т.н., проф. (Київ, Україна); Євгеніуш Красовський, prof., dr hab. (Люблін, Польща); Євгеній Кудрявцев, д.т.н., проф. (Москва, Росія); Анатолій Фомін, к.т.н., проф. (Київ, Україна, відповідальний секретар).

Комп’ютерне верстання: Михайло Діктерук, к.т.н., доцент.
Інформаційне забезпечення:
Дмитро Міщук, к.т.н., доцент.

ISSN(print): 2312-6590

ISSN(online): 2709-6149

До 2014 року збірник “Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини” видавався із ISSN 0130-1276.

Вихідні дані журналу

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 15433-4005 Р від 09.07.2009 р.

Кількість бібліографічних посилань

Посилання станом на 2018 р. Усі З 2013 року
Бібліографічні посилання 295 160
h-індекс 6 5
i10-індекс 2 1